Massage

Vad är massage? Massagebehandling kan utövas i många former och under olika förhållanden alltifrån enkel beröring för hemmabruk till mer avancerad terapeutisk behandling av t.ex en muskelskada. Svensk klassisk massage är berömd världen över. Per-Henrik Ling startade i början på 1800-talet massagens utveckling och användning i det svenska samhället. Inom Läs mer…

Massage Göteborgsvarvet

Massage Göteborgsvarvet. Skall du delta i Göteborgsvarvet? Hur tar du hand om din kropp? Idrottare och motionärer drar många gånger på sig muskelspänningar, överbelastningsskador och träningsvärk, vilket sätter ned musklernas prestation och förmåga till snabb återhämtning. Inför ett större lopp vill man vara i topform! Med massageterapi (idrottsmassage), triggerpunktsbehandling, laserbehandling Läs mer…

Ryggskott

Ryggskott kan ibland bero på diskbråck, kotförskjutning eller hoptryckta slitna diskar, men för det mesta en överbelastning i nedre delen även kallad ländrygg eller korsrygg. Ryggbesvär är ungefär lika vanligt i alla åldrar, till och med för barn och ungdomar . Symptom på ryggskott? Du får oftast ryggvärk i ländrygg, den Läs mer…