gravidmassage i göteborg

Gravidmassage

Gravidmassage i Göteborg

Gravidmassage och missfall – vad är sant?

En vanligt förekommande fråga och grund till oro är om massage skulle kunna utlösa ett missfall, eller på annat sett vara negativt för den som är gravid eller för det blivande barnet.

Det finns ingen forskning som tyder på att gravidmassage skulle öka risken för missfall, däremot så kan en “för hård” massagebehandling upplevas som om att besvären som den gravida hoppades att massagen skulle lindra snarare ökar. En duktig och erfaren massör anpassar sina behandling efter just dina önskemål.

Hälso och sjukvårdspersonal

Det är svårt för hälso och sjukvårdspersonal som t.ex läkare eller barnmorskor att rekommendera just massörer, för att man inte vet vilken kunskap varje enskild massör har på sin utbildning.

Vissa läkare, mödravårscentraler och enskilda barnmorskor har valt att samarbeta med oss på AthleticCare då dom vet att vi håller en hög kvalitet samt att vi löpande vidareutbildar oss.

Kan gravidmassage orsaka missfall?

Man hör ofta om att man inte bör massera gravida innan vecka 13 och att det finns förbjudna punkter som ökar risken för missfall. Vad är sant?

Att få ett missfall är väldigt tragiskt oavsett om det är i början, mitten eller i slutet på graviditeten. Det finns däremot ingen forskning som tyder på att massage skulle öka risken för missfall.

Det uppskattas att ungefär 80 % av alla missfall sker före vecka 14. Så vad är då orsaken till detta?
En viktig riskfaktor är kvinnans ålder. Är du 20 år är risken ca.10 % medan den vid 40 år är ca.30 %. Störst är risken för missfall i vecka 9-11. Man vet inte säkert vad som är orsaken till tidiga missfall under dessa veckor. Man tror att kromosomavvikelser eller defekter på fostret, moderkakan eller hinnorna är det vanligaste.

“Massera inte gravida under vecka 1-13”

Kvinnor kan börja med massage när som helst under deras graviditet. Under den första, andra eller tredje trimestern. Många massörer och massagekliniker kommer att neka att massera en kvinna som fortfarande är i sin första trimester. Detta på grund av att man tror att risken för missfall i samband med de första 13 veckorna av graviditeten är större. Det finns dock ingen forskning som tyder på att massage skulle öka risken för missfall och i dom flesta fall så vet inte kvinnan ens om att hon är gravid dom första veckorna.

Kunskap om den gravida kroppen

Som massör och personlig tränare har vi specifik kunskap om den gravida kroppen och känner till vad som händer under graviditetens olika faser. Vi har också vetskap om de fysiska förändringar samt hormonförändringar som påverkar muskler, ligament och bindväv. Denna kunskap använder vi oss av vid både massage eller träning av gravida.

Det är bra att känna till vilka vanliga besvär som uppstår under en graviditet.
T.ex smärta från nedre ländrygg och bäcken, där foglossning, ländryggssmärta och gravid-ischias kan ge samma symtom.

Kan vanliga ”massagegrepp” vara skadligt för den gravida?

En gravidmassör måste också ta hänsyn till vilken graviditetsvecka kvinnan är i. Även vad hon har för hälsohistoria med sig in i graviditeten och utifrån det kunna välja tekniker och metoder som är anpassade för den gravida kroppen. Djup hård massage, triggerpunktsbehandling används väldigt sällan på gravida.

Gravidmassage och missfall – massera magen

En annan oro när det gäller massage under den första trimestern är att man inte skall massera magen på grund av rädsla för att rubba moderkakan. Det finns ingen forskning som stödjer att moderkakan kan lossna från livmodern genom massage.

Vill du veta mer om gravidmassage i Göteborg? Ta kontakt med oss.

Hos 1177 hittar du fler tips på fysisk aktivitet samt hur du tar hand om din hälsa under din graviditet.