vad är stress

Vad är stress? Vad händer i kroppen när vi stressar?

Vad är stress?

Vad händer i våra kroppar vi stressar

Stressreaktionen är en naturlig och livsviktig reaktion i kroppen. Den är gjord för att aktiveras under en kort stund. Sen behöver kroppen vila och återhämta sig för att andra viktiga kroppsliga funktioner ska få utrymme.

Stress är en del av vår vardag och alla blir stressade någon gång. Det används i situationer som kräver något extra och kroppen behöver mobilisera kraft och energi vilket är något friskt och fullt normalt. Men vid långvarig stress kan kroppen och hjärnan kan ta skada om vi inte får vila och återhämtning.

Vila och återhämtning

Stress hjälper oss prestera i krävande situationer och vi klarar av kortare perioder utan att ta skada. Skadligt blir det om stresspådraget pågår länge utan tid för återhämtning, vila och sömn. Kronisk stress utan återhämtning kan på sikt öka risken för utmattningssyndrom, depression och kognitiva nedsättningar som vanliga symtom. 

Vila och återhämtning är viktigt. Stress påverkar många delar av kroppen och kan visa sig på olika sätt för olika personer. Stress är personligt. Vad som gör dig stressad kanske inte påverkar din kompis alls och vice versa.

Olika upplevelser av stress

Olika saker kan uppfattas stressande, ett prov i skolan, att hinna till jobbet i tid, problem med familjen, att inte ha ett jobb, dålig eller oro för en sjuk familjemedlem är situationer som många upplever som stressande.

Många upplever oftast stress när de har för mycket att göra i skolan, privat eller på jobbet. För många krävande uppgifter, när det oförutsägbara och okontrollerade inträffar som vi saknar kontroll över eller när vi upplever tillvaron meningslös är också stressrelaterade.

Stress en överlevnadsinstinkt

Reaktionen på stress handlar om att mobilisera energi i situationer då kroppen kräver mer bränsle. Stressreaktionen har gjort att vi överlevt i tusentals år. Förr i tiden hjälpte den oss framför allt i situationer som krävde fysisk aktivitet som svar på en hotfull situation. Hjärnan och kroppen ställde in sig på att kämpa emot hotet eller fly ifrån det och kallas kamp- flyktreaktion. Kroppen reagerar på samma sätt i dag trots att vi sällan behöver mobilisera fysiska krafter för att hantera stress.

När vi inte kan kämpa eller fly

”Spela död” är ett annat sätt att reagera på stress. Det sätts i gång när hjärnan bedömer att faran är så stor att varken flykt eller kamp kommer att hjälpa. Det är det parasympatiska nervsystemet som aktiveras och drar ner på energin. Det leder till trötthet, yrsel, muskelsvaghet, lägre puls, lägre blodtryck, en svimningskänsla och symtom från magen. Dom flesta vill gömma sig, försvinna i tomma intet och begränsa sina kontakter med andra. Vi känner en stor trötthet, blir handlingsförlamade och kan känna oss nere och deprimerade.

Vad händer i kroppen vid stress?

När hjärnan tolkar en hotfull situation, larmas det sympatiska nervsystemet blixtsnabbt. Det sympatiska nervsystemet är en del av det autonoma nervsystemet som styr andningen, blodtryck och puls, sådant som vi inte kan påverka med vår egna vilja.

Olika stresshormoner som kortisol, noradrenalin och adrenalin utsöndras från binjuren och skickas ut i blodet. De har till uppgift att se till att puls och blodtryck höjs och att det finns tillräckligt med socker och energi till musklerna och hjärnan för kamp/flyktreaktionen. Vi blir mindre känsliga för smärta och blodet koagulerar fortare.  Blodflödet dirigeras om så att musklerna och hjärnan får mer blod medan matsmältningen, huden och andra organ som inte behövs för kampen på liv och död får mindre.

Bli av med stress

Vad som funkar bäst för just dig för att “varva ner” kan vara en svår nöt att knäcka. Se över jobbsituationen, lättare träning, yoga, avslappnings eller andningsövningar kan vara rätt medicin för dig!

Kenneth Athletic Care