Uppdaterad info ang. covid-19 på kliniken/PT-studion

Bästa klient!  Jag förstår att du som kund kan känna oro kring det rådande läget. Det är inget konstigt med det. Din hälsa är av största prioritet. Jag fortsätter att fokusera på att skapa en trygg och hygienisk behandling samt träningsmiljö och jag håller mig uppdaterad gällande covid-19 samtrådande rekommendationer gällande corona.  Åtgärder hos Athletic…