Högt blodtryck

Fysisk aktivitet vid högt blodtryck har diskuterats mycket de senaste åren. Och framför allt bristen på fysisk aktivitet och betydelsen av detta för uppkomsten av hjärt och kärlsjukdom.

Träning i alla former är uppenbart gynnsamt för kroppen och den viktigaste formen av fysisk aktivitet den som blir av! Dom största riskfaktorerna för hjärt och kärlsjukdom är högt blodtryck, rökning, blodfettsrubbningar, diabetes, övervikt och föga överraskande stillasittande. För att förebygga högt blodtryck är fysisk aktivitet den viktigaste delen i behandlingen.

Vilken träning är bäst?
Vilken sorts träning har visat sig vara bäst? Både dynamisk uthållighetsträning och styrketräning ger effekter på blodtrycket av positiv verkan. Dynamisk aerobisk uthållighetsträning med avsikten att få med stora muskelgrupper såsom: gång, joggning, löpning eller cykling. Med vikter där styrka tränas för att uppnå ökad muskelstyrka och kraft.

Båda träningarna ger en blodtryckssänkning.
Både aerob och anaerob träning har verkan på blodtryckssänkning.

Använd gärna stegräknare

Stegräknare finns numera nästan i varje smarttelefon, puls eller aktivitetsarmband. Man bör satsa på ca. 10.000 steg per dag för att räknas som “fysisk aktiv”.

Hem