Massage

Vad är massage? Massagebehandling kan utövas i många former och under olika förhållanden alltifrån enkel beröring för hemmabruk till mer avancerad terapeutisk behandling av t.ex en muskelskada. Svensk klassisk massage är berömd världen över. Per-Henrik Ling startade i början på 1800-talet massagens utveckling och användning i det svenska samhället. Inom Läs mer…